Sportfiskarna Blekinge

TÄVLINGSFISKE I BLEKINGE

Inom tävlingsfisket finns en mängd olika grenar. Pimpel, traditionellt mete, Internationellt mete, Kust & sjö, Havsfiske, Trolling, Fluga, Mormyska och Gädda är de grenar där det idag finns ett nationellt regelverk. I de flesta grenar arrangeras SM-tävlingar varje år. I Blekinge arrangeras varje år DM tävlingar i följande grenar; Traditionellt mete, pimpel & Mormyska. Övriga tävlingsgrenar är vilande till ökat intresse påvissas.